Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
+420 602 720 096
 
English
KARIÉRARADKAGroup
+420 724 278 956
+420 720 058 356
radek.lubas@radka.eu
zdenek.vanis@radka.eu
Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
Kontaktujte nás

Kontaktujte Nás

Sháníte nejlepší sklad v okolí?

NECHTE TO NA NÁS

 

Adresa

RADKA Reality s.r.o.

Na Lužci 706
533 41 Lázně Bohdaneč

IČ: 04333403
DIČ: CZ04333403

info@radkareality.cz
www.radkareality.cz

         

 

 

Radek Lubas

jednatel, ředitel společnosti
Mobil: +420 724 278 956
radek.lubas@radka.eu

Bc. Zdeněk Vaniš

technik správy nemovitostí
Mobil:+420 720 058 356
zdenek.vanis@radka.eu

Roman Schauer

vedoucí skladu
Mobil: +420 725 694 904
sklad-uma16@radka.eu

Sklad VODA

Areál Synthesia, UMA,
Semtín 105, 530 02 Pardubice
Jan Danko
Mobil: +420 607 007 502
sklad-voda@radka.eu

 

GPS souřadnice
50°03'47.0"N 15°42'38.5"E
50.063052, 15.710699

Sklad U 16

Areál Synthesia, UMA,
Semtín 105, 530 02 Pardubice
Milan Bahník
Mobil: +420 725 694 902
Dominik Špulák
Mobil: +420 725 694 901
sklad-uma16@radka.eu

 

GPS souřadnice
50°03'47.0"N 15°42'38.5"E
50.063052, 15.710699

Sklad U 28

Areál Synthesia, UMA,
Semtín 105, 530 02 Pardubice
Miloš Cabicar
Mobil: +420 725 694 903
sklad-uma28@radka.eu

 

GPS souřadnice
50°03'47.0"N 15°42'38.5"E
50.063052, 15.710699

zpracováním mých osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti
RADKA Reality s.r.o., se sídlem Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč.
18. října 2018

 

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Společnost RADKA Reality s.r.o. si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejich webových stránek, a proto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je pro společnost RADKA Reality s.r.o. absolutní prioritou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností RADKA Reality s.r.o., na základě udělení souhlasu prostřednictví internetové stránky nebo jiných zdrojů.

 

Správce osobních údajů

RADKA Reality s.r.o., IČO: 04333403, sídlo: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 35639 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: info@radkareality.cz

 

Právní základ pro zpracování

Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.

 

Účel zpracování

Správce zpracovává přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití pro tyto účely:

 • Komunikace se zákazníky pomocí kontaktního formuláře (poskytování informací a služeb dle Vaší žádosti)
 • Komunikace pomocí kontaktního formuláře se zájemcem o zaměstnání ve společnosti Správce
 • Monitorování návštěvnosti webových stránek
 • Sledování aktivit uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu

 

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní analýza uživatelů či automatizované rozhodování.  

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Běžný návštěvník webu
  • Údaje o zařízení (hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení);
  • Log (čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet).

 

 • Návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář
  • Jméno, příjmení, email, telefon, text dotazu.

 

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

 

Cookies a jejich zpracování

Správce využívá při provozu svých webových stránek cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek a které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 

Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače. Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče. (https://www.google.com/policies/technologies/cookies)

Správce nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

 

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků,
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na adrese sídla společnosti RADKA Reality s.r.o. nebo pomocí formuláře na www.radkareality.cz.

 

zavřít

Nebráníme se nápadům

+420 724 278 956